Plasma Activated Water

Botany participeert in het project Plasma Activated Water:

Onderzoek naar de ontwikkeling van de innovatieve technologie Plasma Activated Water (PAW) waarmee glastuinders op duurzame wijze voedingswater met meststoffen kunnen maken en toedienen aan tuinbouwgewassen.

Activiteitenomschrijving:

  • Prototypeontwikkeling van de PAW-productie- en doseerinstallatie, praktijkonderzoek en kennisdeling.
  • Een groep van potentiele gebruikers (glastuinbouwbedrijven) wordt ingezet om kennis, kunde en ervaring vanuit de glastuinbouw in te brengen rondom bemesting(technologie) voor de specifieke gewassen binnen hun bedrijf.
  • De PAW demonstratie-installatie wordt praktijkrijp gemaakt en gedemonstreerd.

Bezoek de externe pagina met volledige projectbeschrijving.

Logo_PNB_en_EU_POP3_jpg.jpg

Logo_PNB_en_EU_POP3_jpg.jpg