Techniek

Techniekvraagstukken zijn bij Botany vooral gericht op techniek in de teelt en technische hulpmiddelen voor proeven. Botany houdt zich onder andere bezig met type verwarmingssystemen, belichtingssystemen, teeltsystemen, watergeefsystemen, lichtafscherming en energieschermen en onderzoekt wat de voordelen van dergelijke installaties in de tuinbouw zijn.

Daarnaast wordt ingegaan op toepassingstechnieken voor gewasbeschermingsmiddelen en oogstsystemen. Proeftechnisch wordt er gebruik gemaakt van specifieke systemen voor het testen van formuleringen van gewasbeschermingsmiddelen en adjuvanten. Voor de vaststelling van aantastingen en plantengroei maakt Botany gebruik van diverse meetsystemen.

producten_techniek.jpg