Plantgezondheid

Botany voert onderzoek uit ter bevordering van plantgezondheid en gewasbescherming.

Plagen
In verschillende tuinbouwgewassen komen plagen voor.  Bij Botany wordt de effectiviteit van gewasbescherming getest op verschillende plagen zoals trips, witte vlieg, diverse luizen, spint, mineervlieg, rupsen en wantsen. Deze proeven kunnen uitgevoerd worden in alle fasen van de plantgroei.

Ziekten
Botany is ook gespecialiseerd in het testen van de effectiviteit en gewasveiligheid van gewasbescherming voor ziektes. Deze proeven worden uitgevoerd op diverse gewassen zoals glasgroenten, sierteeltgewassen en potplanten. Onder andere botrytis, roest, echte en valse meeldauw, mycosphaerella, pythium en fusarium zijn ziektes die vallen binnen de expertise van Botany. 

Zaadcoating
Zaadcoating is opgebouwd uit verschillende bestandsdelen. Botany test op effecten van de bestandsdelen in zaadcoating. Voor gewasbeschermingsmiddelen wordt effectiviteit en gewasveiligheid op diverse ziekten onderzocht. 

producten_plantgezondheid.jpg