Inhoudsstoffen van planten

In het plantenrijk zijn tienduizenden verschillende inhoudsstoffen aanwezig, zowel in cultuur- als in wilde planten. Deze inhoudsstoffen of metabolieten bieden ongekende mogelijkheden. Ze kunnen dienen als grondstof voor zeer verschillende productgroepen (cosmetica, gewasbescherming, geur- en smaakstoffen, productie van natuurrubber). Ook hebben veel van deze stoffen een medische toepassing  (en dan niet alleen als pijnstiller of verdovend middel). Zelfs nu nog heeft een kwart van de medicijnen in de westerse wereld een plantaardige oorsprong.

 

Op dit moment worden op verschillende plaatsen in Nederland (en in de wereld) onder de noemer van de ‘bio-based economy’ initiatieven ontwikkeld die zich concentreren op de productie/winning van  plantaardige inhoudsstoffen.

Met meer dan duizend commercieel geteelde voedings- en siergewassen plantensoorten is de biodiversiteit en expertise in de tuinbouwsector enorm groot. Deze grote diversiteit maakt de Nederlandse tuinbouwsector tot een aantrekkelijke partner voor marktpartijen die op zoek zijn naar natuurlijke ingrediënten voor hun producten. Voordat zo’n initiatief een commercieel succes wordt, zullen echter nog een aantal hordes genomen moeten worden.

 

Van oudsher overheerst in de tuinbouw het productiedenken: hoe produceer ik zo efficiënt mogelijk zoveel mogelijk  kilogram product per vierkante meter. Zolang het om grondstofproductie voor bulkproducten als bijvoorbeeld vezels, inuline etc. gaat is dit wellicht een goede benadering, maar als het om zeer specifieke (medicinale) stoffen gaat, zal er samengewerkt moeten worden met totaal andere productieketens en disciplines dan de tuinbouw, zoals farmaceuten, (proces)chemici, medici, die waarschijnlijk met vragen zullen komen als: hoeveel kun je leveren, wanneer, hoe zuiver, welke kwaliteit en hoe lever je het aan? Heel belangrijk is ook het markperspectief van het betreffende product.

 

Kennis met betrekking tot bruikbaarheid, isolatie en zuivering van bepaalde (groepen) stoffen is niet bij de huidige tuinbouwbedrijven aanwezig, maar wel bij andere (niet traditioneel in de tuinbouw werkzame) partijen. Onderzoek aan inhoudsstoffen vraagt daarom als geen ander om een multi-disciplinaire aanpak met partners uit zeer verschillende vakgebieden, waarbij iedere partner via co-creatie zijn knowhow en expertise inbrengt. De genetici selecteren en veredelen de tuinbouwrassen die van nature hoge gehalten van de betreffende inhoudsstoffen bezitten, de telers en plantenfysiologen onderzoeken invloed van teeltfactoren op de gehaltes aan de inhoudsstoffen en in samenwerking met organisch chemici en procestechnologen de extractiemogelijkheden, farmaceuten en medici gebruiken vervolgens de producten in hun klinische testen, en bij gebleken geschiktheid wordt het toelatingstraject opgezet waarna de revenuen weer terugvloeien naar de betrokken partijen.

 

Botany heeft in een geheel gecontroleerde teelt binnen haar LED-faciliteit in BrightBox aangetoond, dat onder invloed van verschillen in de samenstelling van het toegepaste lichtspectrum, significante veranderingen in de niveaus van antioxidanten optreden.

We komen graag in contact met andere partijen, die een actieve bijdrage wil leveren aan de inhoudsstoffen discussie, business case formulering en ook geïnteresseerd zijn in de vorming van een cluster op het gebied van inhoudsstoffen. Dit kunnen plantenwetenschappers, tuinders, chemici, medici, farmaceuten, investeerders en business developers zijn.