Onderzoek expertise

Botany verricht onderzoek in de agrarische sector. Haar expertise richt zich op een groot aantal onderzoeksgebieden:

 • opkweek;
 • plantfysiologie;
 • ontkieming;
 • belichting;
 • hormoonhuishouding;
 • grond;
 • water;
 • bemesting;
 • plantgezondheid;
 • gewasveiligheid;
 • teelttechnieken;
 • groeitechnieken.