Speerpunten

Botany onderscheidt zich door haar kennis, ervaring en bedrijfsopzet. Deze kwaliteiten worden zichtbaar gemaakt aan de hand van onderstaande speerpunten.

Flexibel: Door haar grote expertiseaanbod, zowel gericht op teelt als op onderzoek, kan Botany flexibel inspringen op de meest uiteenlopende vraagstukken. Daarnaast kunnen systemen eenvoudig worden aangepast op specifieke onderzoeksvragen. 

Betrouwbaar: Botany informeert adequaat over voortgang en resultaten en komt haar afspraken na. Daarnaast werkt Botany volgens strikte geheimhoudingsafspraken. 

Ervaren: Botany beschikt over een team van mensen met jarenlange ervaring in teelt en onderzoek.

Gestructureerd: Precisie staat hoog in het vaandel. Botany neemt uw wensen serieus en gaat altijd op een planmatige en nauwgezette manier te werk. 

Doelmatig: Niet alle werkzaamheden vragen om dezelfde expertise. Daarom stemt Botany de benodigde deskundigheid af op uw wensen.

Kwaliteit: Een hoog kwaliteitsniveau is uitgangspunt. Testmethoden zijn altijd objectief en worden continu geëvalueerd en geoptimaliseerd.  

botany_speerpunten.jpg