Innoveins: Agrofood en de maakindustrie verbinden

Ondernemend Venlo magazine | Gemeente Venlo

Twee van de sectoren waar de regio Venlo sterk in is, zijn agro-food en maakindustrie. Verbind ze met elkaar en 1 + 1 wordt 3. Dat is in een notendop de gedachtegang achter Innoveins, een initiatief van Bart Verlegh van business development bureau Bluehub, in samenwerking met Blue Engineering dat de technische sector kent, Botany dat de agro-foodsector kent, en de Provincie Limburg.

 

Bart Verlegh is ervan overtuigd dat voortdurende

innovatie nodig is om ervoor te zorgen dat de nu

nog sterke agro-foodsector in de regio Venlo ook in

de toekomst concurrerend en levensvatbaar zal zijn.

“Daar is innovatieve technologie voor nodig”, aldus

de ondernemer. Tegelijk constateert hij de unieke

omstandigheid dat in de regio Venlo een groot aantal

bedrijven actief is in de maakindustrie. “Die combinatie

van agro-food en maakindustrie zie je nergens

zo sterk als hier”, aldus Verlegh. “Het is iets dat

ons onderscheidt van andere regio’s. Met Innoveins

willen we die twee sectoren nadrukkelijk met elkaar

gaan verbinden om een win-winsituatie te creëren:

een sterke, toekomstbestendige agro-foodsector en

nieuwe kansen voor de maakindustrie.”

 

Clusters

De initiatiefnemers van Innoveins hebben tot nu

bij een vijftigtal partijen interesse gewekt om te

participeren. Dat zijn bedrijven uit de primaire sector,

bedrijven actief in onderzoek enzovoorts op het

gebied van agro-food, technologiebedrijven, bedrijven

uit de maakindustrie, startups en onderwijsinstellingen.

De bedoeling is dat bedrijven in clusters op het

snijvlak van plant en techniek gaan samenwerken

aan projecten, bijvoorbeeld een plukrobot voor een

bepaalde vrucht of een andere technische vernieuwing

waar de primaire sector behoefte aan heeft om

competitiever te zijn.

De directe combinatie met de primaire sector maakt

het initiatief extra sterk, omdat projecten enerzijds

praktijk- en dus vraaggericht zijn – het gaat om

oplossingen waar de sector concreet behoefte aan

heeft – en anderzijds omdat ze in samenwerking

met mensen uit de praktijk worden ontwikkeld en in

praktijksituaties kunnen worden getest.

 

Matrixstructuur

De kracht van Innoveins zijn niet alleen de actieve

clusters, maar ook de verbinding van de diverse

clusters met elkaar en met verschillende groepen

van afnemers. Innoveins spreekt in dit verband van

een matrixstructuur. De directe verbinding met de

afnemers zorgt ervoor dat clusters bij een succesvol

project min of meer verzekerd zijn van afzet. Deze

opzet kent geen gelijke en maakt dit initiatief uniek.

Innoveins is de spin in het web die niet alleen partijen

bij elkaar brengt en verbindt en kruisbestuiving met

andere sectoren bewerkstelligt, maar ze ook ondersteunt

met de noodzakelijke infrastructuur. Innoveins

bouwt daarvoor een ontwikkel- en testomgeving op

Brightlands Campus Greenport Venlo, het voormalige

Floriadeterrein. Het nieuwe gebouw, dat in de loop

van het volgend jaar zal worden opgeleverd, omvat

een bedrijfshal met daarboven een kas en tevens

een showkas die als testomgeving kan dienen. Het

gebouw zal ook ruimte bieden aan de onderzoeksactiviteiten

van Botany.

Bart Verlegh heeft grote verwachtingen van Innoveins.

“Het is onze ambitie om met de regio Venlo

binnen drie tot vijf jaar aan de top te staan voor wat

betreft innovatie in de agro-foodsector. Door de

unieke combinatie van agro-food en maak voldoet de

regio Venlo aan alle voorwaarden om deze ambitie

waar te maken.”

 

Tekst: Thijs Pubben